(096)-231-81-33; (073)-464-11-45; (066)-489-30-76

Робочий зошит з хімії для учнів 10-го класу

...

Вартість: 60.00

Робочий зошит з хімії. 10 клас (рівень стандарту) О. В. Григорович, – Х.: Соняшник, 2016. – 96 с. + 24 с. дод. – Книга містить дод.: Зошит для практичних робіт та контролю знань з хімії. 10 клас.


Робочий зошит з хімії для учнів 10 класу складений відповідно до чинної навчальної програми з хімії для 10–11 класів (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти. Зошит призначений для організації навчального процесу як на уроках, так і вдома. Він не орієнтований на певний підручник, навчальний матеріал у ньому подано згідно з чинною навчальною програмою та розбито на окремі блоки, опанування яких передбачається протягом одного-двох уроків. Залежно від базового підручника, що використовується в класі, порядок опанування блоків може відрізнятися. У блоках передбачено складання опорного конспекту та наведено завдання для узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Ці завдання можна виконувати як під час уроку, так і вдома. Додаток до зошита дає можливість оформити практичні роботи й лабораторні досліди та виконати завдання для перевірки досягнення учнями очікуваних результатів навчання. Робочий зошит призначений для учнів 10 класу, учителів хімії, студентів хімічної спеціальності педагогічних ВНЗ.